Spoľahlivý partner pre realizáciu Vašich projektov.

Marián Gašpierik GAMONT

Informácie o produkte

Viac ako 140-ročná história , odborné skúsenosti zamestnancov a inovatívne systémy riešení radia spoločnosť GEZE celosvetovo medzi popredných výrobcov systémov dverovej a okennej techniky. Široká škála pohonov pre rôzne typy otvárania dverí spolu  s rôznymi stavebnými rozmermi ponúkajú takmer neobmedzené možnosti výberu vhodného typu pohonu pri zachovaní prijateľného pomeru ceny, úžitkových vlastností a architektonických nárokov na celkový design.

 

Automatické dvere a dverové systémy GEZE

 

Základné vybavenie automatických posuvných dverí a bezpečnostné funkcie :

- obmedzenie sily zatvárania na menej ako 150 N

- zabezpečenie svetelnou závorou alebo svetelnou clonou

- automatická zmena smeru chodu pri zistení prekážky

- akumulátor umožňujúci samočinné otvorenie/zatvorenie pri výpadku elektrického napájania

- možnosť použitia pre záchranné a únikové cesty

- bezpečné uzamknutie dverných krídel

- možnosť ručného odomknutia a otvorenia dverí

- redukovaná šírka otvorenia (zimná prevádzka)

- mikroprocesorové 16 bitové riadenie

- možnosť pripojenia na EPS a EZS (bezpotenciál)

- optické znázornenie aktuálnej hlásenej poruchy

Cenová ponuka na vyžiadanie

Výrobný program automatických posuvných dverí :

- lineárne posuvné dvere

- posuvné dvere pre únikové cesty typu FR

- posuvné dvere pre únikové cesty s otočnými krídlami typu Break Out

- posuvné dvere hermetické

- posuvné dvere teleskopické , dvoj/štvorkrídlové

- skladacie dvere

- posuvné dvere oblúkové a kruhové

 

Automatické dverové pohony pre otáčavé jedno/dvojkrídlové dvere.

 

Designové ručne/elektricky posuvné systémy

 

Dverová technika :

- samozatvárače s hornou montážou

- integrované samozatvárače

- podlahové samozatvárače

 

GEZE Slimdrive SCR

Viac informácií získate : 

Mobil : +421 908 682 382

E-mail: mg-gamont@mg-gamont.sk

Web : www.mg-gamont.sk