Spoľahlivý partner pre realizáciu Vašich projektov.

Marián Gašpierik GAMONT

Informácie o produkte

S modernými architektonickými návrhmi sa zvýšili požiadavky na požiarnu bezpečnosť budov. Spoločnosť GEZE ako popredný svetový výrobca okennej techniky zareagovala komplexnou ponukou systémov požiarneho vetrania a regulovaného privetrávania , tzv. RWA systémov (zariadenia na odvod dymu ,tepla a splodín). Rôzne druhy elektromotorov spolu s bohatým príslušenstvom umožňujú automatické ovládanie otvárania/zatvárania prakticky akéhokoľvek okna. V ponuke samozrejme nechýbajú mechanické pákové mechanizmy pre ovládanie ťažko dostupných okien.

Systémy požiarneho vetrania a privetrávania GEZE

Zariadenie GEZE RWA bolo vyvinuté pre použitie všeobecne na únikových a záchranných cestách (schodištia , chodby) a využíva sa najmä v týchto typoch budov :

Nemocnice , administratívne a priemyselné budovy , nákupné strediská , haly pre skladovanie tovarov , verejné budovy , banky , hotely a reštaurácie , domy dôchodcov , letiská , vlakové stanice, obytné viacpodlažné domy a pod.

Prínos GEZE RWA systémov spočíva najmä v:

- ochrane osôb - únikové cesty bez dymu , lokalizácia požiaru, aktívna/pasívna záchrana

- ochrane hmotného majetku - podpora pri hasení , minimalizácia tepelného zaťaženia

- ochrane životného prostredia

Cenová ponuka na vyžiadanie

Základné typy RWA systémov GEZE :

- RWA 100 E / 100 E Tandem - systém pre sklopné , výklopné , aj otáčavé okná otvárané smerom do interiéru , montáž na rám okna

 

- RWA 105 E / 105 E Tandem - systém pre sklopné , výklopné , aj otáčavé okná otvárané smerom do interiéru , montáž na krídlo okna

 

- RWA 110 E / 110 E Tandem - systém pre sklopné , výklopné , aj otáčavé okná otvárané smerom do exteriéru , montáž na krídlo okna

 

- Retiazkové elektromotory pre elektrické otváranie okien

 

- Mechanické pákové systémy otvárania okien OL 90

 

- Špeciálne varianty GEZE RWA

 

 

GEZE RWA 100 E

Viac informácií získate : 

Mobil : +421 908 682 382

E-mail: mg-gamont@mg-gamont.sk

Web : www.mg-gamont.sk