Spoľahlivý partner pre realizáciu Vašich projektov.

Marián Gašpierik GAMONT

Informácie o produkte

Množiace sa požiadavky našich klientov o čo najkomplexnejšie služby najmä pri stavebných rekonštrukciách objektov nám umožňujú naplno využiť naše odborné poznatky v stavebnom sektore . Pri stavebných prácach sa snažíme využívať najmä svoje výrobné kapacity , no v náväznosti na objem a typ jednotlivých zákaziek spolupracujeme taktiež so spoľahlivými externými pracovníkmi, tak ,aby sme čo v najvyššej možnej miere uspokojili odborné aj finančné požiadavky našich klientov. V stavebnej oblasti taktiež úročíme  dlhoročné skúsenosti s návrhom a výrobou oceľových schodísk a zábradlí pre zahraničného odberateľa , ako aj s ostatnými zámočníckymi výrobkami.   

Stavebné práce , oceľové schodiská , sklenené zábradlia

Ponuka stavebných prác :

- demolačné práce

- prípravné práce pre stavbu

- kompletné rekonštrukcie interiérov a exteriérov

- montáž sadrokartónových konštrukcií

- elektroinštalačné práce

- pokládka obkladov a dlažieb

- obklady zo štiepaného kameňa

- zatepľovanie budov

- maliarske práce

- armovanie monolitických prekladov a dosiek

Externou formou zabezpečujeme :

- tesárske práce

- vodárske a kúrenárske práce

- izolatérske práce

- klampiarske práce

 

Cenová ponuka na vyžiadanie

Ponuka zámočníckej výroby v stavebnom sektore:

- Návrh , výroba a montáž oceľových schodísk a zábradlí v kombinácii so sklenenými prvkami ,resp. s prvkami dreva

- Návrh , výroba a montáž krídlových , posuvných , resp. personálnych oceľových vstupných brán

- Návrh , výroba a montáž oceľových prístreškov , markíz a zimných záhrad v kombinácii s hliníkovými a sklenenými prvkami 

- Výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií

 

 

 

 

Viac informácií získate : 

Mobil : +421 908 682 382

E-mail: mg-gamont@mg-gamont.sk

Web : www.mg-gamont.sk